نام واحد : غذایی پدپده جدید طلائی جعفری ابراهیم آبادی - تمدید 28050

نام محصول : رشته آشتولید بروش صنعتی

 • سریال مجوز : 1786876
 • شماره مجوز : 66590
 • تاریخ مجوز : 05/05/1387
 • کد محصول : 15441123
 • شرح محصول : رشته اش
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%