نام واحد : گلبن شهدصنایع غذائی آلا طعام

نام محصول : شکلات وفرآورده های کاکائویی

  • سریال مجوز : 1705826
  • شماره مجوز : 61834
  • تاریخ مجوز : 05/08/1377
  • کد محصول : 15431110
  • شرح محصول : انواع کاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات
  • ظرفیت : 1,200 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%