نام واحد : گهر زمین

 • استان : کرمان
 • شهر : سیرجان
 • نشانی شرکت : بلوار افریقا...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سیرجان، کیلومتر 60 جاده شیراز
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی اکبر پوریانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : گندله آهن

 • سریال مجوز : 580199000000
 • شماره مجوز : 26985
 • تاریخ مجوز : 27/05/1392
 • کد محصول : 1310412310
 • شرح محصول : گندله آهن
 • ظرفیت : 10,000,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 41%
  41%