نام واحد : غلامحسین هاشمیه- تمدید 64504

نام محصول : انواع نان بستنی

 • سریال مجوز : 1787597
 • شماره مجوز : 81066
 • تاریخ مجوز : 01/08/1387
 • کد محصول : 15411146
 • شرح محصول : نان بستنی
 • ظرفیت : 750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 75%
  75%