نام واحد : سپنتا گستر باختر - تمدید 54975

نام محصول : اماده بسته بندی روغن خوراکی مایع

 • سریال مجوز : 1787654
 • شماره مجوز : 82302
 • تاریخ مجوز : 12/08/1387
 • کد محصول : 15141240
 • شرح محصول : بسته بندی روغن خوراکی مایع
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 27%
  27%