نام واحد : صادرات خشکبارسبز

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی خشکب

 • سریال مجوز : 1706349
 • شماره مجوز : 40112
 • تاریخ مجوز : 25/12/1380
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 3,704 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%