نام واحد : فرآوری مس درخشان تخت گنبد

نام محصول : کنسانتره مس اکسیدی

 • سریال مجوز : 580215000000
 • شماره مجوز : 12296
 • تاریخ مجوز : 08/03/1392
 • کد محصول : 1320612381
 • شرح محصول : کنسانتره مس اکسیدی
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 96%
  96%