نام واحد : تعاونی خامه پاستوریزه کوهسار ایثارگران

نام محصول : ماست پاستوریزه

 • سریال مجوز : 1706552
 • شماره مجوز : 64760
 • تاریخ مجوز : 30/06/1371
 • کد محصول : 15201231
 • شرح محصول : ماست پاستوریزه
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%