نام واحد : فرآوری مس درخشان تخت گنبد

 • استان : کرمان
 • شهر : سیرجان
 • نشانی شرکت : ولیعصر...
 • تلفن شرکت : ******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلورد منطقه چهارگنبد
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : افشین شیثی بهبهانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : شمش مس

 • سریال مجوز : 580215000000
 • شماره مجوز : 12296
 • تاریخ مجوز : 08/03/1392
 • کد محصول : 2720512461
 • شرح محصول : شمش مس
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 96%
  96%