نام واحد : قلی اصغر کلاسر - تمدید 79387

نام محصول : انواع بستنی

 • سریال مجوز : 1788047
 • شماره مجوز : 92340
 • تاریخ مجوز : 16/10/1387
 • کد محصول : 15201271
 • شرح محصول : بستنی ساده
 • ظرفیت : 1,400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%