نام واحد : سایه گسترش هفتصدو هفتاد و هفت - تمدید 35091

نام محصول : اماده بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 1788357
 • شماره مجوز : 32207
 • تاریخ مجوز : 06/04/1388
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 23%
  23%