نام واحد : سایه گسترش هفتصدوهفتادوهفت - تمدید 35097

نام محصول : انواع مربا

 • سریال مجوز : 1788358
 • شماره مجوز : 32209
 • تاریخ مجوز : 06/04/1388
 • کد محصول : 15131310
 • شرح محصول : انواع مربا
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 23%
  23%