نام واحد : سایه گسترش هفتصدوهفتادوهفت - تمدید 35097

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : میدان ونک خ...
 • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک عباس آباد قطعه شماره 2350
 • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : اماده بسته بندی عسل

 • سریال مجوز : 1788358
 • شماره مجوز : 32209
 • تاریخ مجوز : 06/04/1388
 • کد محصول : 15492232
 • شرح محصول : عسل بسته بندی شده
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 23%
  23%