نام واحد : حسن زارعی نژاد

نام محصول : آبنبات

 • سریال مجوز : 1706807
 • شماره مجوز : 28276
 • تاریخ مجوز : 03/06/1380
 • کد محصول : 15431312
 • شرح محصول : ابنبات
 • ظرفیت : 225 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%