نام واحد : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

نام محصول : کنسانتره آهن

 • سریال مجوز : 580221000000
 • شماره مجوز : 1544925/120
 • تاریخ مجوز : 15/01/1395
 • کد محصول : 1310412309
 • شرح محصول : کنسانتره آهن
 • ظرفیت : 2,400,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 63%
  63%