نام واحد : شرکت گل گندم بیستون - تمدید 50763

نام محصول : انواع نان صنعتی مسطح نیمه حجیم و حجیم

 • سریال مجوز : 1788427
 • شماره مجوز : 36837
 • تاریخ مجوز : 11/05/1388
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 32%
  32%