نام واحد : صنایع بسته بندی پارس البرز

نام محصول : اماده بسته بندی چای جعبه ای

 • سریال مجوز : 1788438
 • شماره مجوز : 37535
 • تاریخ مجوز : 18/05/1388
 • کد محصول : 15491213
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی انواع چای
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%