نام واحد : کشت وصنعت گلگشت شیرین

نام محصول : سس گوجه

 • سریال مجوز : 1706940
 • شماره مجوز : 69566
 • تاریخ مجوز : 17/12/1377
 • کد محصول : 15492432
 • شرح محصول : سس گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 225 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%