نام واحد : روغن نباتی گل زیباپرند

نام محصول : ذخیره سازی و نگهداری غلات در سیلو

 • سریال مجوز : 200141000000
 • شماره مجوز : 273565/124
 • تاریخ مجوز : 29/09/1393
 • کد محصول : 6302412302
 • شرح محصول : ذخیره سازی و نگهداری غلات در سیلو
 • ظرفیت : 8,000 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 92%
  92%