نام واحد : حجت اله عسکریان

 • استان : فارس
 • شهر : فسا
 • نشانی شرکت : شهرک پرواز خ...
 • تلفن شرکت : *******715جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حجت اله عسکریان
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : لینتر پنبه حاصل از فرآیند پنبه پاک کنی

 • سریال مجوز : 200329000000
 • شماره مجوز : 32495
 • تاریخ مجوز : 28/05/1394
 • کد محصول : 140512309
 • شرح محصول : لینتر پنبه حاصل از فرآیند پنبه پاک کنی
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%