نام واحد : کشتارگاه صنعتی دام تویسرکان

نام محصول : کشتارگاه انواع دامها

 • سریال مجوز : 3305583
 • شماره مجوز : 24637
 • تاریخ مجوز : 04/04/1384
 • کد محصول : 15111110
 • شرح محصول : کشتارگاه انواع دامها
 • ظرفیت : 2,700 راس
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%