نام واحد : آردگل ذرت مهنازاباترابی احمدرضابیگلری

نام محصول : بلغور ذرت

 • سریال مجوز : 1707018
 • شماره مجوز : 41586
 • تاریخ مجوز : 07/11/1376
 • کد محصول : 15311212
 • شرح محصول : بلغور ذرت
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%