نام واحد : صنایع شیر ایلام زاگرس

 • استان : ایلام
 • شهر : ایلام
 • نشانی شرکت : تهران خ مطهری...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی ایلام
 • تلفن واحد : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدحسن ملک عسگر
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ایلام

نام محصول : شیراسترلیزه پاکتی 3گوش

 • سریال مجوز : 1406179
 • شماره مجوز : 122/4944
 • تاریخ مجوز : 06/05/1388
 • کد محصول : 15201112
 • شرح محصول : شیراسترلیزه
 • ظرفیت : 12,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 55%
  55%