نام واحد : صنایع شیر ایلام زاگرس

نام محصول : شیراسترلیزه پاکتی 3گوش

 • سریال مجوز : 1406179
 • شماره مجوز : 122/4944
 • تاریخ مجوز : 06/05/1388
 • کد محصول : 15201112
 • شرح محصول : شیراسترلیزه
 • ظرفیت : 12,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 55%
  55%