نام واحد : پوریا خدمات مسجدسلیمان

نام محصول : خدمات سردخانه ای

 • سریال مجوز : 2006039
 • شماره مجوز : 3670
 • تاریخ مجوز : 29/04/1377
 • کد محصول : 15135010
 • شرح محصول : خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 53%
  53%