نام واحد : تعاونی تولیدی ایثارگران شیلانه آوران جنوب

نام محصول : عمل اوری وبسته بندی وانجمادما

 • سریال مجوز : 2007307
 • شماره مجوز : 5148
 • تاریخ مجوز : 01/06/1380
 • کد محصول : 15121410
 • شرح محصول : عمل اوری وانجماد بسته بندی ابزیان ومحصولات حاصل ازانها
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 82%
  82%