نام واحد : تعاونی 2929 تولید شن و ماسه کوهی رودخانه ای

نام محصول : شستشو و دانه بندی شن و ماسه

 • سریال مجوز : 350143000000
 • شماره مجوز : 153/28348
 • تاریخ مجوز : 18/10/1392
 • کد محصول : 1410512350
 • شرح محصول : شستشو و دانه بندی شن و ماسه
 • ظرفیت : 70,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%