نام واحد : فرآوری مواد پروتئینی بهبهان

نام محصول : کشتارگاه انواع دامها

 • سریال مجوز : 2007438
 • شماره مجوز : 11818
 • تاریخ مجوز : 21/08/1380
 • کد محصول : 15111110
 • شرح محصول : کشتارگاه انواع دامها
 • ظرفیت : 13,000 راس
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%