نام واحد : تولیدی نوشاب

نام محصول : ما الشعیر

 • سریال مجوز : 1707259
 • شماره مجوز : 54703
 • تاریخ مجوز : 10/03/1373
 • کد محصول : 15531110
 • شرح محصول : انواع مالتاوماءالشعیر
 • ظرفیت : 400 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%