نام واحد : سیدمنصورامامی تویسرکانی

نام محصول : آماده سازی وبسته بندی انواع پودر نوشیدنی فوری

 • سریال مجوز : 1707371
 • شماره مجوز : 77918
 • تاریخ مجوز : 06/12/1379
 • کد محصول : 15541130
 • شرح محصول : پودرنوشابه
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%