نام واحد : فراورده های روغنی دردانه کوثر

نام محصول : بسته بندی روغن خوراکی مایع

 • سریال مجوز : 2008926
 • شماره مجوز : 17195
 • تاریخ مجوز : 03/12/1381
 • کد محصول : 15141240
 • شرح محصول : بسته بندی روغن خوراکی مایع
 • ظرفیت : 32,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 41%
  41%