نام واحد : لبنی تین

نام محصول : ماست پرچرب -کم چرب وچکیده و

 • سریال مجوز : 1707549
 • شماره مجوز : 66082
 • تاریخ مجوز : 22/07/1391
 • کد محصول : 15201231
 • شرح محصول : ماست پاستوریزه
 • ظرفیت : 38,700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%