نام واحد : تعاونی شماره یک خرمشهر

 • استان : خوزستان
 • شهر : خرمشهر
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *********063جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : 0
 • تلفن واحد : **************063جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ا
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سرکه خوراکی

 • سریال مجوز : 2010376
 • شماره مجوز : 1112
 • تاریخ مجوز : 05/02/1383
 • کد محصول : 15492451
 • شرح محصول : سرکه خوراکی
 • ظرفیت : 7,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 84%
  84%