نام واحد : صنعتی معدنی پارسیان فرآور بختگان

 • استان : فارس
 • شهر : نی ریز
 • نشانی شرکت : خیابان امام...
 • تلفن شرکت : *******715جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مجید نظری
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسانتره کرومیت

 • سریال مجوز : 580229000000
 • شماره مجوز : 79491
 • تاریخ مجوز : 30/09/1392
 • کد محصول : 1320512354
 • شرح محصول : کنسانتره کرومیت
 • ظرفیت : 40,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%