نام واحد : تعاونی شماره77 سبزی خشک کنی رامهرمز

 • استان : خوزستان
 • شهر : رامهرمز
 • نشانی شرکت : 0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : رامهرمز کیلومتر5ج اهواز
 • تلفن واحد : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ا
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پودر لیموعمانی

 • سریال مجوز : 2011832
 • شماره مجوز : 913
 • تاریخ مجوز : 24/01/1384
 • کد محصول : 15311521
 • شرح محصول : پودر لیموعمانی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%