نام واحد : پالایش وفرآوری خرمای آریا

نام محصول : قندخرماشکرخرما

 • سریال مجوز : 2011919
 • شماره مجوز : 8912
 • تاریخ مجوز : 13/02/1384
 • کد محصول : 15421330
 • شرح محصول : قندخرماشکرخرما
 • ظرفیت : 5,222 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%