نام واحد : علی شیر رضایی میرقائد

نام محصول : شیرین کردن وتصفیه وبسته بندی

 • سریال مجوز : 2012203
 • شماره مجوز : 5213
 • تاریخ مجوز : 13/04/1384
 • کد محصول : 15541141
 • شرح محصول : شیرین کردن وتصفیه وبسته بندی اب اشامیدنی
 • ظرفیت : 12,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 23%
  23%