نام واحد : عبدالحسین فرخ منش

 • استان : خوزستان
 • شهر : باغ ملک
 • نشانی شرکت : گلستان کوی...
 • تلفن شرکت : ****332جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : باغملک کیلومتر 4 جاده قلعه تل به ایذه
 • تلفن واحد : *******692جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عبدالحسین فرخ منش
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بطریPETازپفرم گاماده

 • سریال مجوز : 2012384
 • شماره مجوز : 7754
 • تاریخ مجوز : 02/06/1384
 • کد محصول : 25201394
 • شرح محصول : بطریهای پت PET
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تقطیر-تصفیه امیختن انواع عرقیات -تولیدالکل اتیلیک ازموادتخمی(1551)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 26%
  26%