نام واحد : دنیا بهداشت حسین حاج غلامعلی تهرانی

نام محصول : نشاسته خوراکی ازگندم

 • سریال مجوز : 1707793
 • شماره مجوز : 27462
 • تاریخ مجوز : 13/05/1378
 • کد محصول : 15321131
 • شرح محصول : نشاسته از گندم
 • ظرفیت : 2,104 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%