نام واحد : علیرضا امین دستمالچی

نام محصول : کنسانتره مس اکسیدی

 • سریال مجوز : 580230000000
 • شماره مجوز : 118/23025
 • تاریخ مجوز : 15/07/1391
 • کد محصول : 1320612381
 • شرح محصول : کنسانتره مس اکسیدی
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%