نام واحد : بیژن خوشنام

 • استان : خوزستان
 • شهر : آبادان
 • نشانی شرکت : انتهای خ...
 • تلفن شرکت : ****443جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : 0
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ا
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 2014992
 • شماره مجوز : 12575
 • تاریخ مجوز : 20/06/1385
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%