نام واحد : فریبا پرهام

نام محصول : انجماد وبسته بندی انواع گوشت قرمز

 • سریال مجوز : 2015546
 • شماره مجوز : 18091
 • تاریخ مجوز : 08/09/1385
 • کد محصول : 15111210
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی انواع گوشت
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 85%
  85%