نام واحد : کیان مشکوه

نام محصول : شیرپاستوریزه

 • سریال مجوز : 1708266
 • شماره مجوز : 74504
 • تاریخ مجوز : 22/06/1389
 • کد محصول : 15201111
 • شرح محصول : شیرپاستوریزه
 • ظرفیت : 44,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%