نام واحد : نان آوران خوش پخت ارجان

نام محصول : نان صنعتی - نان اروپائی

 • سریال مجوز : 2016409
 • شماره مجوز : 26521
 • تاریخ مجوز : 23/12/1385
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 47%
  47%