نام واحد : بازرگانی هاگسان

نام محصول : عصاره نوشابه با طعم میوه

 • سریال مجوز : 1708324
 • شماره مجوز : 62643
 • تاریخ مجوز : 23/08/1377
 • کد محصول : 15491320
 • شرح محصول : عصاره نوشابه های غیره الکلی
 • ظرفیت : 550 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%