نام واحد : آبزیان زیتون

نام محصول : بسته بندی ماهی درخلاء

 • سریال مجوز : 2016531
 • شماره مجوز : 26865
 • تاریخ مجوز : 28/12/1385
 • کد محصول : 15121412
 • شرح محصول : بسته بندی ماهی درخلاء
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%