نام واحد : تابلو صنعت بهبهان

نام محصول : ابمیوه ازکنسانتره

 • سریال مجوز : 2017538
 • شماره مجوز : 11965
 • تاریخ مجوز : 30/05/1386
 • کد محصول : 15131740
 • شرح محصول : ابمیوه ازکنسانتره
 • ظرفیت : 8,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 59%
  59%