نام واحد : حاجی مراد رجبی صدف

نام محصول : پومیس دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 350143000000
 • شماره مجوز : 152/28494
 • تاریخ مجوز : 26/12/1391
 • کد محصول : 1410412357
 • شرح محصول : پومیس دانه بندی شده
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%