نام واحد : بسته بندی وصنایع غذائی بهاران گل گونه

نام محصول : انواع شکلات کاکائویی

 • سریال مجوز : 1708722
 • شماره مجوز : 34956
 • تاریخ مجوز : 19/09/1382
 • کد محصول : 15431211
 • شرح محصول : شکلات کاکائویی
 • ظرفیت : 385 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%