نام واحد : غذایی نیک شهد

نام محصول : بستنی یخی

 • سریال مجوز : 1708881
 • شماره مجوز : 62599
 • تاریخ مجوز : 06/07/1373
 • کد محصول : 15201275
 • شرح محصول : بستنی یخی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%