نام واحد : برگ سبز جنوب شوشتر

نام محصول : ترشیجات

 • سریال مجوز : 2017945
 • شماره مجوز : 16823
 • تاریخ مجوز : 30/07/1386
 • کد محصول : 15131230
 • شرح محصول : ترشیجات
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%