نام واحد : علی کرم ولی محمدی

نام محصول : انواع شکلات وفرآورده های کاکا

 • سریال مجوز : 1708898
 • شماره مجوز : 70423
 • تاریخ مجوز : 27/07/1379
 • کد محصول : 15431210
 • شرح محصول : انواع شکلات مغزدار
 • ظرفیت : 561 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%