نام واحد : کریم رجبی نسب

نام محصول : بسته بندی سبزیجات خشک

 • سریال مجوز : 2017989
 • شماره مجوز : 18056
 • تاریخ مجوز : 14/08/1386
 • کد محصول : 15131123
 • شرح محصول : سبزیجات خشک
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 24%
  24%